top of page

Fantastisen rauhallinen puistomaisema

The Valley Nordcenter

The Valley

 

Pientaloalue

Yhteensä 9 rakennuspaikkaa

• Tonttien koot 2000-4500 m2

 

4 kpl AP-1 tonttia:

Alueelle saadaan rakentaa kytkettyjä asuinpientaloja ja niihin liittyviä autotalli- ja muita

talousrakennustiloja.

• Yhden enintään kaksiasuntoisen asuinpientalon kerrosala saa olla enintään 400 neliömetriä.

• Yhdelle rakennuspaikalle saadaan sijoittaa enintään yksi asuinrakennus.

 

5 kpl AO-1 tonttia:

Alue on tarkoitettu erillispientalojen alueeksi.

• Yhtä rakennuspaikkaa kohden saadaan rakentaa enintään yksiasuntoinen asuinrakennus.

• Asuinrakennuksen enimmäispinta-ala on 359 m2.

• Asuintalojen lisäksi saadaan rakennuspaikalle rakentaa autotalli- ja muita asumiseen liittyviä työ- ja talousrakennustiloja.

 

bottom of page